Announcements

Çok Yüzeyli Rasch Modeli ile Puanlayıcı Davranışlarının İncelenmesi eğitimi çevrimiçi ortamda 17 Haziran 2022 günü saat 20:30 – 22:30 arasında gerçekleştirilecektir. Eğitim hakkında detaylı bilgi ve kayıt için https://shorturl.ae/yJzAq adresi ziyaret edilebilir.