Haber

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği ile Ankara Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı işbirliği ile 25.06.2019 tarihinde R ile Veri Madenciliği Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştay, Alberta Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Okan Bulut tarafından verilmiştir.

Büyük veri analizinde kullanılan veri madenciliği uygulamaları PISA verisi üzerinden R Studio programında gerekli paketler tanıtılarak yapılmıştır. Veri setine uygun karar ağaçları modeli oluşturulmuş ve model veri uyumu R programında test edilerek sonuçlar yorumlanmıştır. Rastgele orman algoritması ve regresyon algoritması ile sınıflandırma örnekleri uygulamalı olarak gösterilmiştir. Tüm kodların R programında önceden hazırlanarak gerekli dökümanların önceden paylaşılması çalıştayın verimli geçmesine sebep olmuştur.