Derneğin asıl ve fahri üye olmak üzere iki tür üyeliği vardır.

 

 

Asıl Üye Olabilme Koşulları

 • Medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak.
 • TC vatandaşı olmak ya da Türkiye’de yasalar çerçevesinde oturma hakkını elde etmiş olmak.
 • Yurtiçi ya da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurtdışı üniversitelerinden birinde eğitimde ölçme ve değerlendirme lisans, yüksek lisans, doktora ya da psikoloji bölümlerinin psikometri yüksek lisans, doktora programlarından mezun olmak; Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ya da Psikometri alanında lisans üstü öğrenim görüyor olmak ya da Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doçentlik unvanını almış olmak.
 • Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üyeliğe giriş aidatını ve yıllık aidatı ödemeyi kabul etmek.

Fahri Üye Olabilme Koşulları

 • Derneğin amaçlarına büyük ölçüde hizmet edenler ya da bilimsel çalışmalarıyla eğitimde ve psikolojide ölçme ve değerlendirme alanına önemli katkı sağlayan bilim insanları.
 • Psikoloji bölümü lisans öğrencileri.
 • Eğitimde ve psikolojide ölçme ve değerlendirme alanına ve disiplinler arası çalışmalara ilgi duyan, bu alanda çalışmak istediğini belirten farklı mesleklerdeki kişiler.
 • Eğitimde ölçme ve değerlendirme ve psikoloji alanları dışındaki bir alanda lisansüstü öğrenim gören ve disiplinler arası çalışmalarıyla derneğin amaçlarına katkıda bulunabilecek kişiler.

Derneğe asıl ya da fahri üye olmak isteyenler aşağıdaki belgelerle birlikte başvuru formunu imzalayarak başvururlar.

 

Üyelik İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru formu,
 • İki fotoğraf,
 • Bir nüfus cüzdanı örneği,
 • Mezuniyet, öğrenci ya da doçentlik unvanı belgelerinden birinin fotokopisi,
 • Üyelik giriş aidatı ve yıllık aidat ödeme belgesi,
 • TC vatandaşı olmayanlar için, Türkiye’de oturma iznini gösteren belge.

Genel Merkez Yönetim Kurulu, belgelerin kendisine ulaşmasını izleyen en çok 30 gün içinde kararını adaya yazıyla bildirir.

Not: Üyelikle ilgili detaylı bilgi için iletisim@epodder.org adresine e-mail gönderebilirsiniz.

 

 

Dernek Hesabı

Hesap Sahibi: EĞİTİMDE VE PİSKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERNEĞİ

Banka: Türkiye Halk Bankası

Şube: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ŞB./ANKARA

Hesap No: 16100094

IBAN: TR16 0001 2001 2940 0016 1000 94

 

İlk Üyelik bedeli: 750 TL (Yıllık  üyelik 500 TL ve Giriş aidatı 250 TL)

Üyelik yenileme bedeli: Bir yıllık 500 TL

Gerekli belgeleri aşağıda verilen adrese elden veya posta yoluyla iletmeniz gerekmektedir.

Arş. Gör. Aybüke Doğaç tarafından teslim alınmak üzere
Hacettepe Üniversitesi,
Beytepe Yerleşkesi,
Eğitim Bilimleri Bölümü, 06800
BEYTEPE/ANKARA