Başkan

Prof. Dr. Nuri Doğan

Hacettepe Üniversitesi

Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. C. Deha Doğan

Ankara Üniversitesi

Üyeler

Doç. Dr. Alper Şahin

Atılım Üniversitesi

Doç. Dr. Eren Can Aybek

Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Murat Doğan Şahin

Anadolu Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Mahmut Sami Yiğiter

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Arş. Gör. Aybüke Doğaç

Hacettepe Üniversitesi