Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2015 yılında yayın hayatına başlamıştır. 2017 yılı, Sayı 8, Cilt 1’den itibaren İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış sayısı olmak üzere yılda dört defa yayımlanır. Makaleler Dergisi’ndeki tüm makaleler, Sayı 9, Cilt 3 (Eylül-2018)’ten itibaren sadece İngilizceveya hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Derginin tüm sayılarına https://dergipark.org.tr/tr/pub/epod adresinden ulaşılabilir.

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, SCOPUS, Emerging Sources Citation Index (ESCI) başta olmak üzere birçok dizin tarafından indekslenmektedir.

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, konu alanında Türkiye’de ve dünyada gözlenen dinamik sorunları, çözüm önerilerini ve en son gelişmeleri, öğretmen, yönetici, araştırmacı, akademisyen, öğrenci olmak üzere kamuoyunun tüm kesimleriyle paylaşmak amacıyla yayımlanan uluslararası standartlarda, erişimi ücretsiz hakemli bir dergidir.

Dolayısıyla bu derginin sayfalarında

· Özgün bilimsel araştırmalara,

· Metodolojik gelişmelere,

· Tartışma yazılarına,

· Yeni yayın/kitap değerlendirmelerine,

· Ölçme ve değerlendirme uygulamalarında kullanılan bilgisayar program/yazılım incelemeleri,

· Sempozyum, toplantı ve atölye çalışmalarının duyurularına,

· Eğitim ve psikoloji alanında, güncel problemleri, deneysel çalışmaları bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren araştırma yazılarına yer verilir.

EPODDER Bülten

EPODDER Bülten, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği tarafından dernek çalışmalarını, alanımızdaki gelişme ve yenilikleri, fırsatlarını üyelerine/meslektaşlarına duyurmak amacıyla hazırlanmıştır.

Anı Kitabı

Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANKÜDEM) ile Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği (EPODDER) işbirliğinde, Yrd. Doç. Dr. Ömer KUTLU’nun editörlüğünde hazırlanmıştır.

“Yaşantılar Evreninden Anılar Örneklemi Ölçmecilerden Geçerli ve Güvenilir Anılar”

Alanyazın Yayınları

Bu bölümde Ölçme Değerlendirme, Psikometri vb alanlardaki ulusal ve uluslararası kitaplara yer verilmiştir.Bu sayede alanyazına ilişkin kitapların kolay ulaşılabilir ve takip edilir olması hedeflenmiştir.