Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği [EPODDER]

28 Mart 2013 tarihinde kurulan Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği (EPODDER), ilk Genel Kurul Toplantısını 8 Aralık 2013  ve II. Genel Kurul Toplantısını 25 Nisan 2015 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Hasan Ali Yücel  Salonu’nda gerçekleştirmiştir.

Derneğimizin kuruluş amaçlarına ilişkin faaliyet alanlarından bir kısmı şunlardır:

  • Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme alanını tanıtmaya, geliştirmeye,   toplum yararına kullanılmasını sağlamaya ve bu konuda toplumsal duyarlılık oluşturmaya ve/veya geliştirmeye yönelik bilimsel çalışmalar yapmak.
  • Ölçme ve değerlendirme alanı ile ölçme ve değerlendirme ve psikometri mesleğini yaygınlaştırmak.
  • Üyelerine ölçme ve değerlendirme alanındaki yeni gelişmeleri tanıtmak için konferanslar ve açık oturumlar düzenlemek. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi’ni çıkartmak; çeşitli konularda kitap ve benzeri yayınlar yapmak; mesleki ve bilimsel kongre, panel, seminer ve konferanslar düzenlemek. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongreleri derneğimizin bir etkinliğidir
  • Ölçme ve değerlendirme ile psikometrinin meslek olarak gelişmesi için, her türlü mevzuat ve öğretim programlarının yürütülmesi ve uygulanmasında mesleki, özel ve resmi kuruluşlarla ilişki kurmak.
  • Üyelerini ölçme ve değerlendirmenin çeşitli alanlarında araştırmalara özendirmek, olanakları ölçüsünde desteklemek, bu çalışma ve araştırmaların yürütülmesinde yardımcı olmak.
  • Ölçme ve değerlendirme alanında çalışanların eğitilmesi ve bu alanda çalışanların deneyimlerini birbirleriyle paylaşması için çalışmalar düzenlemek.
  • Okullarda görev yapan ölçme ve değerlendirme uzmanlarının mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak.