Haber

Journal of Applied Measurement and Assessment (JAMA) başlıklı yeni dergimizin, Haziran 2024’te Dr. Seval Kula Kartal editörlüğünde yayın hayatına başlayacağını bildirmekten mutluluk duyarız.

Sınıf içi değerlendirmede kuram ile uygulama arasında bulunan ayrılığı azaltmak, JAMA’nın temel hedefi olarak belirlenmiştir. Tüm başvurular çift-kör hakem değerlendirmesinden geçecektir. Çalışmalar yalnızca Türkçe ya da Türkçe ve İngilizce hazırlanabilir. Dergimizde yer alabilecek bazı konu başlıkları şunlardır:

– Biçimlendirici durum belirlemenin kuramsal temelleri
– Biçimlendirici durum belirleme uygulamaları
– Öğrencilerin bilişsel, içsel ve kişiler-arası becerilerine katkı getirici sınıf içi ölçme ve durum belirleme uygulamaları
– Öğrenci başarısının geliştirilmesinde üst düzey düşünme gerektiren maddelerin kullanımı
– Öğrenci başarısının belirlenmesinde dereceli puanlama anahtarlarının kullanımı
– Öğrenci başarısının belirlenmesinde biliş ötesine (üst biliş) dayalı yaklaşımların kullanımı
– Performans görevlerine ve öğrenci dosyalarına (portfolyo) dayalı ölçme ve durum belirleme süreçlerinin uygulanmasına ilişkin örnekler ve sonuçlar
– Geniş ölçekli ölçme uygulamalarından elde edilen bulguların sınıf içi durum belirleme kararlarına katkısı
– Sınıf içi ölçme ve durum belirleme uygulamalarına katkı getiren ölçme araçlarının geliştirilmesi
– Ulusal ve uluslararası sınıf içi ölçme ve durum belirleme uygulamalarının karşılaştırılması
– Sınıf içi ölçme ve durum belirleme alanının kavramlarını ele alan derleme, inceleme ve değerlendirme çalışmaları

Öğretmen, uzman ve araştırmacıların ilk sayı için çalışmalarını 1 Mayıs 2024 tarihine kadar https://jama.epodder.org/index.php/jama/index adresi üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Dergiye yapılacak katkıları heyecan ve merakla beklemekteyiz. Bu çağrıyı sınıf içi ölçme ve durum belirlemeyle ilgilenen meslektaşlarınızla ve öğrencilerinizle paylaşarak daha geniş bir gruba ulaşmasında destek olabilirsiniz.