MYK Eğitim Sektör Komitesi 2. Toplantısı Gerçekleştirildi

MYK Eğitim Sektör Komitesi, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği tarafından hazırlanan Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı (Seviye 7) Taslak Meslek Standardını değerlendirmek üzere 20 Ekim 2016 tarihinde bir toplantı gerçekleştirdi. Komiteye sunulan Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı (Seviye 7) Taslak Meslek Standardının sektör komitesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda revize edilerek MYK Yönetim Kurulunun onayına sunulmasına karar…