Haber

Derneğimizin, “Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı (seviye 7)” meslek standardı hazırlama talebi, Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) önce sözlü devamında yazılı olarak iletilmiştir. MYK yönetim kurulunun 17.06.2015 tarih ve 2015/29 sayılı kararı ile Derneğimizin görevlendirilme talebi uygun bulunmuştur. Bu bağlamda MYK ile Derneğimiz arasında yapılacak işbirliğine esas olacak “İşbirliği Protokolü” karşılıklı olarak imzalanmıştır.