Haber

Ölçme ve Değerlendirme uzmanı olarak görev yapmak ile ilgili ülkemizde belirli bir yönetmelik veya kanunla belirlenmiş bir eğitim şartı bulunmamaktadır. Kurumlarda çalışan Ölçme ve Değerlendirme uzmanlarının yöneticilerine ve diğer personele görevleri ile ilgili sınırları anlatmakta zorlanmakta oldukları beyan edilmektedir. Ulusal mesleki yeterlikler ile ilgili bir meslek profili bulunmamaktadır. Çoğu kez akademik yeterlilikler ile mesleki yeterlilikler birbirine karıştırılmaktadır. Bütün bunlar göz önüne alındığında mevcut durumu iyileştirmek, geliştirmek ve kaliteyi arttırmak adına Meslek Yeterlik Kurumu ile Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği arasında “Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı (seviye 7)” meslek yeterlik standartlarının tanımlanması için 17.06.2015 tarih ve 2015/29 sayılı bir iş birliği protokolü imzalanmıştır.

Bu protokol gereği 31 Ekim 2015 Cumartesi günü 13.00-17:00 saatleri arasında çağrılı bir çalıştay düzenlenmiştir. Bu çalıştaya, farklı kurum ve kuruluşlarda ölçme ve değerlendirme uzmanı ve akademisyen olarak görev yapan 12 kişi katılmıştır.

Yapılan çalıştayda,

* mesleğin icra edildiği sektörler,

* mesleğin sektör tarafından benimsenmiş adı,

* çalışma ortamı ve koşulları,

* meslek ile ilgili mevzuatlar,

* mesleği icra ederken kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar,

* meslek sahibinin sahip olması gereken bilgi ve beceriler,

* meslek sahibinin tutum ve davranışları,

* meslek profili için uzmanların çalıştıkları kurumlardaki görevleri hakkında bilgiler toplanmış ve ilgili görevler içerik bakımından değerlendirilmiştir.

 

Ölçme ve Değerlendirme uzmanın kurumlardaki görevlerinin 10 başlık altında toplandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu görevlerden 3 tanesinin işlem adımları hazırlanmıştır. Tamamlanmamış olan görevler için tekrar çalıştay yapılmasına karar verilmiştir.

Ölçme ve Değerlendirme uzmanının (seviye 7) tanımı, çalışma koşulları, bağlı olduğu mevzuatlar, görevleri, bu görevlere bağlı işlemler ve başarım ölçütlerine ilişkin bir “taslak” Şubat 2016 tarihine kadar hazırlanacaktır. Hazırlanan bu taslak Türkiye’de görev yapan akademisyenlerimiz ve farklı kurum ya da kuruluşlarda çalışan Ölçme ve Değerlendirme uzmanlarımız başta olmak üzere çok geniş bir kitleye sunularak görüş alma süreci başlatılacaktır. Bu süreç sonunda gelen görüş ve önerilere göre nihai meslek profili ortaya konacaktır.

 

Alanımızla ilgili olan ulusal mesleki yeterlilik düzenlenmesi mevcut durumu iyileştirmeye, geliştirmeye yönelik bir çalışma olması bakımından dikkate değerdir. Kamu oyununa duyurulur.